MoBIB kaart grootste gevaar voor de privacy

De Belgische MoBIB kaart welke gedistribueerd wordt door de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB heeft afgelopen donderdag de Big Brother Award gewonnen. De Liga voor de Mensenrechten, welke de prijs al voor de tweede keer uitdeelde, heeft dit aangekondigd. De Liga staat er om bekend om schendingen van de privacy aan te kaarten.

De MoBIB kaart won in de categorie Bedrijven. Volgens de Liga stijgen er een hoop vragen omhoog over de veiligheid van de persoonsgegevens op de kaart en over de anonimiteit van de consument.

Zo zijn er meer prijzen uitgedeeld. In de categorie Media en Technologie was de geplande invoering van slimme energiemeters de gedoodverfde winnaar. Volgens de Liga voldoen de meters niet aan de eisen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Met name de veiligheid van de opgeslagen gegevens krijgen een groot vraagteken.

In de categorie Overheid won dit keer de Politiezone Westkust vanwege het VIP project tegen hangjongeren in de kustgemeenten. Dit vanwege de “disproportionele” toename van bewakingscamera’s.

Als laatste werd er nog de Winston Award uitgedeeld. Deze ging naar het online spel Yoogle!. Via Yoogle! kunnen gebruikers van het spel spelenderwijs een kijkje nemen achter de schermen van de gegevensverzameling.

De site van de Liga voor de Mensenrechten vindt u hier.