Politie Limburg schendt 161.266 keer uw privacy…en dat mag

De politie in Limburg heeft afgelopen jaar ruim 160.000 keer het vermoeden gehad dat Limburgers zich met zware criminele activiteiten – waar minimaal 4 jaar gevangenisstraf op staat -, hebben beziggehouden. Exact 161.266 keer snuffelden agenten in de databestanden van telecombedrijven zoals Vodafone en KPN om emailadressen, telefoonnummers, internetgegevens en adresgegevens van Limburgers op te vragen. Telecombedrijven zijn verplicht deze gegevens te verstrekken.

Het opvragen van gegevens mag de politie en andere opsporingsorganisaties alleen als dit noodzakelijk is voor een onderzoek. Bijvoorbeeld om:

  • inlichtingen te verzamelen bij het vermoeden van terroristische activiteiten;
  • onderzoek te doen naar misdrijven;
  • voor hulpverlening in noodsituaties (bijvoorbeeld als iemand die onwel wordt 112 belt, maar vervolgens niet meer kan vertellen wie hij is of waar hij woont. Via het informatiesysteem kan diegene toch gevonden worden);
  • om de nationale veiligheid te beschermen.

Bij opsporing van strafbare feiten moet iemand écht verdacht worden van een misdrijf en niet van een kleine overtreding. De opsporingsdiensten mogen het informatiesysteem dus niet zomaar raadplegen.

Opvallend is dat de twee politieregio’s in Limburg steeds vaker gegevens opvragen. In de regio Maastricht (korps Limburg Zuid) werd vorig jaar 38.915 keer naar persoonlijke gegevens van inwoners gezocht. In 2010 was dat nog 29.434 keer. Wie naar de cijfers van Limburg Noord kijkt krijgt de indruk dat de criminialiteit daar fors toeneemt. Vorig jaar doken agenten 122.351 keer in telecomgegevens. Een jaar eerder was dat nog 99.950 keer en in 2009 nog maar 54.499 keer.

Het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) dat alle aanvragen binnenkrijgt en doorstuurt naar telecombedrijven is al jaren een flink discussiepunt. Zo onderzocht het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) of er ongeoorloofd, onbevoegd en onrechtmatig gezocht wordt door politie, Justitie, AIVD en MIVD. Het CBP kwam tot de conclusie dat de opsporingsdiensten massaal de privacywet schonden. Maar voordat het rapport van de privacywaakhond werd uitgebracht werden de nodige veranderingen doorgevoerd.

Origineel bericht

2 Replies to “Politie Limburg schendt 161.266 keer uw privacy…en dat mag”

Comments are closed.